Zajištění komplexních inženýrských
činností při přípravě a realizaci staveb.

Koordinace BOZP

Zajistíme koordinační činnosti podle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Těšíme se na spolupraci!

Prohledněte si naše reference >

> >

Zajišťujeme

  • Předání přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout
  • Zpracování plánů BOZP a veškerých informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi
  • Informmování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
  • Upozornění zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi
  • Doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí vhodná pro plánování jednotlivých prací
  • Koordinaci spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Návrh termínů kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizujeme jejich konání
  • Kontrolu, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a projednáváme s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
  • Provedení zápisů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi
Raudnitzův dům

Raudnitzův dům

UK Jinonice

UK Jinonice

Na Hvězdárně Třebešín

Na Hvězdárně Třebešín

P+R Černý most III

P+R Černý most III

J&T Banka

J&T Banka

Státní opera

Státní opera

Trojská lávka

Trojská lávka

Šlechtova restaurace

Šlechtova restaurace

ZŠ Zličín

ZŠ Zličín

ZŠ Charlotty Masarykové

ZŠ Charlotty Masarykové

Rezidence Vitality

Rezidence Vitality

Administrativně obchodní centrum Rustonka

Administrativně obchodní centrum Rustonka

Kolektor Hlávkův most

Kolektor Hlávkův most

Společný objekt Chodovec II

Společný objekt Chodovec II

Rezidence Sacre Coeur II

Rezidence Sacre Coeur II

Stavovské divadlo

Stavovské divadlo

Národní divadlo

Národní divadlo

MO Blanka

MO Blanka

Adresa

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Perucká 61/13 | 120 00 Praha 2

Kontakt

nostahertz@nostahertz.cz
tel: +420 222 511 807

Fakturační údaje

IČ: 15270041
DIČ: CZ15270041

Navštivte nás

Napište nám

Zpráva byla odeslána. Děkujeme!