Zajištění komplexních inženýrských
činností při přípravě a realizaci staveb.

Koordinace BOZP

Zajistíme koordinační činnosti podle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Těšíme se na spolupraci!

Prohledněte si naše reference >

> >

Zajišťujeme

  • Předání přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout
  • Zpracování plánů BOZP a veškerých informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi
  • Informmování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
  • Upozornění zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi
  • Doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí vhodná pro plánování jednotlivých prací
  • Koordinaci spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Návrh termínů kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizujeme jejich konání
  • Kontrolu, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a projednáváme s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
  • Provedení zápisů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi
MO Blanka

MO Blanka

Objednatel:
Magistrát hlavního města Prahy, odbor městského investora
Investiční náklady
35 mld. Kč
Termín realizace
2009 - 2012
Prosek point

Prosek point

Objednatel:
J&T REAL ESTATE CZ, a.s.
Investiční náklady
950 mil. Kč
Termín realizace
2007 - 2009
Národní divadlo

Národní divadlo

Objednatel:
Národní divadlo
Investiční náklady
110 mil. Kč
Termín realizace
2012 - 2015
Stavovské divadlo

Stavovské divadlo

Objednatel:
Národní divadlo
Investiční náklady
25 mil. Kč
Termín realizace
2013 - 2015
SCII

SCII

Objednatel:
SATPO Sacre Coeur II, s.r.o.
Investiční náklady
500 mil. Kč
Termín realizace
2013 - 2016
Sokolovská S9

Sokolovská S9

Objednatel:
Development Pobřežní, s.r.o.
Investiční náklady:
83 mil. Kč
Termín realizace:
2012 - 2014

Adresa

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Perucká 61/13 | 120 00 Praha 2

Kontakt

nostahertz@nostahertz.cz
tel: +420 222 511 807

Fakturační údaje

IČ: 15270041
DIČ: CZ15270041

Navštivte nás

Napište nám

Zpráva byla odeslána. Děkujeme!